Nieuws voorjaar 2018.

Tijdens de jaarlijkse uitreiking van hoge dangraden in de Hombu Dojo te Tokio, de Kagami Biraki, is de vijfde dan toegekend aan Bas Geerinck, assistent leraar bij Aikido Centrum Leiden en een van de eerste studenten van Marc Jongsten. We meer ...