Missie en visie

Visie – Aikido als Levenskunst.

De metafoor van de Weg en Levenskunst Jeugd

Levenskunst als gids

Van de regen in de drup,, een visie op de wens tot zelfverdediging

Aikido als levenskunst Pick Wick of ChaDo V2

Aikido als levenskunst is een pad, een vormingstraject. Wij hebben ons als doel gesteld dat een ieder die bij het ACL begint met aikido zijn/haar pad kan blijven vervolgen. Hiervoor zorgen wij voor een aantal voorwaarden:

 1. De dojo is het hele jaar door geopend*.
  1. Je bent vrij om te komen trainen wanneer je wilt.
  2. Je mag zo vaak komen als je wilt. Lidmaatschap van ACL houdt in dat wij je begeleiden op jouw traject. Sommigen gaan met de intercity en komen vier keer in de week trainen. Anderen willen liever rustig om zich heen kijken en prefereren de stoptrein. De richting daarentegen is voor iedereen gelijk. Wij hanteren dan ook voor iedereen één en hetzelfde tarief.
  3. Bijzonder is ons zomerrooster. Gedurende twee maanden als veel dojo’s in de regio gesloten zijn, bieden wij tweemaal in de week lessen en staan wij open voor een ieder die bij ons wil komen trainen.
 2. De dojo biedt lessen op alle niveaus.
  1. Het ACL biedt beginnerslessen, gevorderde lessen en gemengde lessen.
  2. Tot nu toe heeft het ACL één vierde danner, vier derde danners, tien tweede danners en tientalle eerste danners opgeleverd. Velen zijn onderweg.
  3. Om continuïteit van groei te kunnen garanderen moeten de leraren zich zelf ook blijven ontwikkelen. De leerlingen stuwen de leraren op. Het ACL functioneert in een lijn van leraren. Zowel op nationaal als op internationaal niveau krijgen de leraren van het ACL feedback en sturing.
 3. Het ACL heeft een speciaal traject voor kinderen.
  1. Het ACL is er trots op dat we al meerdere kinderen gedurende tien, vijftien jaar hebben mogen begeleiden van kind naar jeugd naar volwassene.
  2. Het ACL heeft vier verschillende jeugdgroepen waarin kinderen vanaf vijf jaar aikido kunnen leren. De groepen zijn speciaal afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind.

Onze visie noemen wij de visie van permanente educatie.
* Met uitzondering van nationale feestdagen en 2 weken rond kerst en oud&nieuw.

Missie

Het ACL wil een leeromgeving creëren waar het voor een ieder mogelijk is om zich blijvend:

 1. fysiek te ontwikkelen
  1. aikido technisch
  2. kracht (met name in de benen)
  3. balans (core stability)
  4. links-rechts coördinatie
  5. conditie
  6. flexibiliteit
  7. ontspanning
  8. martialiteit
  9. fysieke houding en uitstraling
 2. mentaal te ontwikkelen op de volgende gebieden
  1. pro-actief ipv reactief handelen
  2. vertrouwen, lef, durf
  3. zelfvertrouwen, uitstraling
  4. samenwerking en beschikbaarheid
  5. contact maken
  6. energiebeheer
  7. ontspannen onder druk
 3. te verdiepen in spirituele aspecten
  1. compassie en medemenselijkheid
  2. aikido als levensstijl/levenskunst
  3. krijgskunst van de vergeving

Het ontwikkelen van compassie (mededogen) ten aanzien van anderen is een kernbegrip in de beoefening van aikido. Dit betekent dat we onszelf in de positie van de aanvaller proberen te verplaatsen, in plaats van hem te veroordelen. Wie kent niet de neiging om iemand aan te vallen? Om, als je zelf in de verdukking komt, de strijd aan te gaan? Dit besef brengt ons niet alleen dichter bij de motivatie van de aanvaller, maar stelt ons in staat onze eigen motivaties te onderzoeken. Zo leren we beter omgaan met zowel de agressie van de ander, als wel onze eigen agressie. Vervolgens kunnen we ons verdiepen in de omgang met agressie en onszelf trainen in het toepassen van compassie in situaties die dat van ons vragen. Een leven vanuit compassie met betrekking tot de mensen om ons heen, vriend of vijand, stelt ons in staat om een positieve en constructieve positie in te nemen in de hedendaagse maatschappij. Het is op deze manier dat aikido kan verworden tot een levensstijl.

Leave a Reply