Lezen over Aikido?

Artikelen van Marc (weer bijgewerkt):

De metafoor FOTOvan de Weg binnen de spirituele disciplines

Levenskunst als gids

Van de regen in de drup,, een visie op de wens tot zelfverdediging

Sinds kort is Aikido Centrum Leiden een samenwerking aangegaan met een gespecialiseerde boekwinkel, waarvan de eigenaar zelf een enthousiaste Aikidoka is. Binnenkort kunt u op de pagina verschillende literatuurlijsten aantreffen, betreffende krijgskunst en gelieerde onderwerpen.

Aikido en filosofie.

Eigenlijk is de naam van deze pagina niet helemaal kloppend, immers, Aikido is helemaal geen filosofische stroming, maar een bewegingskunst. Wel kent het Aikido hele karakteristieke uitgangspunten en grondslagen, waarvan je de oorsprong toe kunt schrijven aan een of meerdere filosofische stromingen. Vandaar dat ik de vrijheid heb genomen om deze titel te gebruiken. Te meer, omdat in de wandelgangen de term filosofie, als we het hebben over de achtergronden en uitgangspunten van het Aikido algemeen gebezigd wordt.
Een van de meest in het oog springende karakteristieken van het Aikido is wellicht het ontbreken van wedstrijden en competitie bij de beoefening. Eigenlijk is dit maar een heel magere omschrijving of aanduiding van een veel diepgaander en veel omvattender idee wat aan het Aikido ten grondslag ligt. Aikido kent helemaal geen notie van winst en verlies, dat wil zeggen dat er niet alleen geen wedstrijden zijn, maar er een volledige afwezigheid is van zgn. korte termijn doelen. Het idee daarachter is, dat elk streven naar doelstellingen op korte termijn (en wedstrijden in het bijzonder) bijdragen aan een toenemende “dualistische mentaliteit” dat wil zeggen een mentalititeit die de scheiding tussen het “ik hier” en “de ander daar” vergroot. Een zogeheten scheiding brengend dualisme dus.
Waar gaat het dan om in het Aikido? Het antwoord op deze vraag is gelegen in de naam/term Aikido zelf. De naam bestaat uit 3 karakters, vaak vertaald als Ai = Harmonie/Ki = energie/Do = Weg of Pad. Echter als we de naam wat beter willen bestuderen kunnen we de naam beter opsplitsen in 2 delen te weten: Aiki en Do. Het begrip “Aiki” slaat dan op een dualisme overstijgend vermogen en het begrip “Do” slaat dan op de weg die we moeten afleggen om ons daar steeds meer in te bekwamen. Wauw! zult u misschien denken… Misschien was u alleen op zoek naar een aardige, wellicht ontspannende, activiteit om uw dagelijks leven wat op te fleuren en klinken deze woorden u als een wat zware en belerende lezing in de oren. Wees echter gerust, want de allerdaagse praktijk van de beoefening van Aikido is er een van ontspanning door fysieke inspanning (het is immers een bewegingskunst), echter ingebed in een gedachtegoed wat er op ingericht is om, met behulp van de ander, te werken aan onze eigen fundamentele menselijkheid. Het idee daarbij is dat deze pas echt goed tot zijn recht kan komen in een omgeving waar scheiding brengende, dualistische elementen zo veel mogelijk zijn weggelaten. De beoefening vindt plaats  in een ontspannen en behulpzame sfeer, waarbij iedere beoefenaar in zijn/haar eigen tempo de aangeboden stof tot zich neemt.

Aikido en spiritualiteit.

_1000808