Kosten

Ondanks de aangepaste lestijden en locaties in dit Corona-tijdperk, hoop ik van harte dat jullie mij en de dojo willen blijven steunen door het lesgeld te blijven betalen. Mocht je anders besluiten, wil je me dan ruim op tijd op de hoogte brengen?

Dankjewel!

De betaling van het lesgeld dient te geschieden op rekeningnummer:
IBAN: NL40ABNA0980141869 tnv M.Jongsten te Leiden.

De Bondscontributie daarentegen moet worden overgemaakt aan:
Stichting Aikikai Holland
IBAN: NL90INGB0009475591

NB: vermeld wel je bondsnummer!! Weet je je nummer niet? Vraag het dan even.

Volwassenen:

€ 135 contributie per kwartaal gedurende 4 kwartalen onbeperkt trainen
€ 490 contributie per jaar ineens onbeperkt trainen
€ 20 inschrijfgeld eenmalig
€ 35 bondscontributie eens per kalenderjaar Dutch Aikikai Foundation

Jeugdaikido (6 tot ca. 14 jaar)

€ 160 contributie per 5 maanden sep-feb en feb-jun tijdens de schoolvakanties
is er wel les
€ 300 contributie per jaar ineens
€ 15 inschrijfgeld eenmalig
€ 15 bondscontributie eens per kalenderjaar Dutch Aikikai Foundation

Na inschrijving betaal je als eerste termijn dat deel van het kwartaal, dan wel half jaar dat nog resteert. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail (m.jongsten@gmail.com) te gebeuren met inachtneming van een maand opzegtermijn voor het verstrijken van de laatst betaalde termijn.

Leave a Reply