Kosten

Ondanks de aangepaste lestijden en locaties in dit Corona-tijdperk, hoop ik van harte dat jullie mij en de dojo willen blijven steunen door het lesgeld te blijven betalen. Mocht je anders besluiten, wil je me dan ruim op tijd op de hoogte brengen?

Dankjewel!

De betaling van het lesgeld dient te geschieden op rekeningnummer:
IBAN: NL93ABNA0460122460 tnv Aikido Centrum Leiden.

De Bondscontributie daarentegen moet worden overgemaakt aan:
Stichting Aikikai Holland
IBAN: NL90INGB0009475591

NB: vermeld wel je bondsnummer!! Weet je je nummer niet? Vraag het dan even.

Volwassenen:

€ 135 contributie per kwartaal gedurende 4 kwartalen onbeperkt trainen
€ 490 contributie per jaar ineens onbeperkt trainen
€ 20 inschrijfgeld eenmalig
€ 35 bondscontributie eens per kalenderjaar Dutch Aikikai Foundation

Leave a Reply