Aikido als Levenskunst

Aikido is de vreedzame krijgskunst, gericht op zelfontplooiing en de ontwikkeling van medemenselijkheid. Het wordt ook wel de ‘vredeskunst’ genoemd. Bij Aikido Centrum Leiden spreekt men graag over Levenskunst. Lees hierover het artikel van Marc Jongsten.

Levenskunst als gids

Aikido is een Japanse krijgskunst ontwikkeld door Morihei Ueshiba, ook wel O Sensei genoemd. Hij bestudeerde gedurende zijn leven tal van traditionele krijgskunsten zoals Aikijutsu en diverse zwaardstijlen en voegde het samen tot aikido. Aikido betekent letterlijk de weg (DO) van energie (KI) in harmonie (AI). Aikido wordt vreedzaam genoemd, omdat alle technieken erop gericht zijn de aanvaller niet te beschadigen, maar te controleren. De middelen die je hiervoor nodig hebt, zijn:

  • strategisch inzicht (waar moet ik zijn, waar kan ik niet zijn)
  • moed (als tegengesteld aan vluchten of weglopen van het probleem)
  • kalmte (onrust trekt onrust aan en je wilt escalatie juist voorkomen)
  • de wens om conflicten op een vreedzame manier op te lossen (en de bereidheid om de aanvaller te vergeven)

Medemenselijkheid en zelfontplooiing in creatieve strijd en samenwerking met anderen.

Gaandeweg je langer Aikido beoefend, werk je aan het ontwikkelen van deze eigenschappen. Daarom noemen we aikido ook wel een vormingstraject, meer dan sport alleen. De methode die het Aikido gebruikt is in wezen een “strategisch rollenspel”, waarbij de partners afwisselend de rol van aanvaller op zich nemen. Naarmate het niveau van het Aikido stijgt, des te “realistischer” dit rollenspel wordt. Het is echter belangrijk om te beseffen dat Aikido geen middel is om jezelf te leren verdedigen tegen fysieke aanvallen van buitenaf, het is geen wapen in die zin van het woord. Willen we aan onze zelfbescherming werken, dan zullen we dat moeten doen op een andere manier. Het ontwikkelen van een scherpe geest (oplettendheid), het vermogen om situaties correct in te schatten en strategisch denken, zullen dan meer vruchten afwerpen en tevens zal dat onze humane levenshouding bevorderen. Aikido wordt om die redenen dan ook wel “de krijgskunst van de vergeving” genoemd. Het niet het pad van eliminatie wat we zoeken, maar de weg van de “synergie”, waardoor we steeds meer in staat zullen zijn onze medemenselijkheid in ons leven vorm te geven.

Beginners leren kalm en geconcentreerd de aikidobewegingen. De sfeer op de mat is kalm. Iedereen leert in zijn of haar eigen tempo.

Als je nog iets meer wilt weten over de filosofie van Aikido, kijk op de pagina in het linkermenu of lees het artikel van de hand van Marc Jongsten:

Aikido als spiritueel pad V2

De metafoor FOTOvan de Weg binnen de spirituele disciplines

Aikido kent geen wedstrijden, dus ook geen winnaars en verliezers.

Het aikido kent geen competitie-element, geen wedstrijdvorm. Aikido leer je letterlijk door vallen en opstaan. Goed kunnen valbreken en rollen zonder je daarbij te bezeren is hierbij een eerste stap, voor volwassenen vaak een hernieuwde kennismaking met de grond. Vallen is niet verliezen, maar een flexibele houding, waaruit nieuwe kansen kunnen ontstaan. Tijdens een aikido training werk je in tweetallen en ben je om beurten tori (verdediger) en uke (aanvaller). Aikido doe je dus niet alleen. Je zult altijd moeten bewegen in verhouding tot de ander. Iedere partner is uniek en biedt weer nieuwe uitdagingen.

Aikido is geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht of atletisch vermogen.

Je kunt op je 8ste beginnen met aikido en je kunt op je 50ste beginnen. Je hoeft niets te kunnen, je moet wel bereid zijn het te willen leren. Elke persoon die besluit aikido te gaan beoefenen brengt een stukje van zichzelf mee. Iedereen heeft sterke kanten. Die gaan we benutten.

Leave a Reply